flygutbildning
 

Att flyga är både roligt, stimulerande och utmanande. Nedan ges en beskrivning av utbildningen till privatflygarcertifikat som sker vid vår flygskola.

Grundläggande krav
För att få flyga upp för ett privatflygarcertifikat måste du ha fyllt 17 år, men du får påbörja utbildningen redan vid 16 års ålder. Innan du börjar skall du skaffa ett lämplighetsintyg från polismyndigheten, ett personbevis från den lokala skattemyndigheten samt ett läkarintyg angående allmänt hälsotillstånd, syn och hörsel. Detta för att Luftfartsverket skall kunna utfärda ett s.k. elevgodkännande.

Utbildningen
Utbildningen, som följer Luftfartsverkets fastställda utbildningsplan, är uppdelad i en teori- och en praktikdel. Övriga upplysningar
Ring och fråga om det är något du undrar över, eller beställ tid för en provlektion och känn på hur det är att "spaka själv".

 

Sidan är under omarbetning

 


Mark?r Kontaktuppgifter