Vid SM i precisionsflyg på Rembo i Avesta segrade vår Lars-Inge Karlsson.
Anders Hellström placerade sig på en hedrande fjärde plats.
Tillsammans utgjorde dessa båda herrar GBFK lag1 som därför nådde en topplacering i lagklassen.
All heder till alla våra deltagare som ställde upp och försvarade klubbens färger i årets SM tävling.