Detta NOTAM gäller enbart vårt gräsfält på ESSK.

 

 

2023-10-21 Gräsfältet stängt tills vidare